UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r., podpisał umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka. Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Załączniki: