UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r. podpisał umowę z Panem Wojciechem Ciechulskim dotyczącą nabycia 100% udziałów (tj. 10 udziałów) spółki „Galeria Kutno” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Załączniki: