UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 r., został zrealizowany jeden z warunków wejścia w życie umowy na budowę hotelu Viktoria w Mińsku na Białorusi.

Załączniki: