UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 r. podpisała umowę na wykonanie budynku wielorodzinnego w Lillestrom w Norwegii. Zamawiającym jest norweska spółka: E.G. Bygg Oslo A.S.

Załączniki: