UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2010 r., podpisał aneks do umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa hotelu i centrum biznesowego „Pułkowo” w Sankt Petersburgu (Rosja). Zamawiającym jest „Avielen AG” OAO z siedzibą w Sankt Petersburgu (Rosja). Aneks powoduje, że umowa wchodzi do realizacji w pełnym zakresie.

Załączniki: