UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r., podpisał aneks do umowy na budowę zespołu mieszkaniowego „Mozaika Mokotów” w Warszawie który powoduje, że przedmiotowa umowa wchodzi w życie. Zamawiającym jest spółką Linaria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki: