UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że zmienia termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 r. z dnia 15 listopada 2010 r., na dzień 8 listopada 2010 r.

Załączniki: