UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2010 r., podpisał umowę na budowę Hotelu Viktoria w Mińsku (Republika Białoruś).

Załączniki: