UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 października br. otrzymał informację, iż oferta złożona przez Konsorcjum w składzie: UNIBEP S.A. – Lider Konsorcjum i UAB „Siauliu plentas” Litwa – Partner Konsorcjum na budowę inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinkach: drogi wojewódzkiej 685 Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej 687 Zwodzieckie – Nowosady została wybrana jako najkorzystniejsza

Załączniki: