UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2010 r., otrzymał informację o wyborze jego oferty na budowę hotelu w Mińsku (Republika Białoruś).

Załączniki: