UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że zmienia termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 r. z dnia 31 sierpnia 2010 r., na dzień 24 sierpnia 2010 r.

Załączniki: