UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2010 r., dokonał poręczenia umowy kredytowej zwartej w tym samym dniu przez spółkę zależną GN Invest Sp. z o.o. dotyczącej finansowania realizacji osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Wyścigowej w Warszawie.

Załączniki: