UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 lipca 2010 r., podpisał umowę na budowę osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. 1000-lecia PP w Białymstoku. Zamawiającym jest „Rogowski Budownictwo” Radosław Rogowski z siedzibą w Białymstoku.

Załączniki: