Zarząd UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 29 lipca br. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań za I półrocze 2010 r. (jednostkowego Spółki i skonsolidowanego grupy kapitałowej). Wybranym podmiotem jest firma Audit&Tax Group Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul.Sienkiewicza 55a lok. 54-57.

Załączniki: