Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) po analizie aktualnego stanu portfela zleceń oraz wpływu czynników wewnętrznych i na wyniki Grupy UNIBEP przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2010.

Załączniki: