Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 23 lipca 2010 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 22 lipca 2010 r. dokonał transakcji sprzedaży 150.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości brutto 1 222 470,90 zł (tj. średnio 8,15 zł/ za akcję).

Załączniki: