Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 14 czerwca br. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 11 czerwca br. dokonał transakcji sprzedaży 450.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. o łącznej wartości 3.420.000 zł (tj. 7,60 zł/ za akcję).

Załączniki: