UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 maja 2010 r., podpisał umowę na budowę osiedla mieszkaniowego ”Zabudowa wielorodzinna - kwartał IX” w obrębie ul. Wąwozowej i Bronikowskiego w Warszawie.

Załączniki: