UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2010 r. podpisał umowę z IMMOFIN MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz GN DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa dotyczącą nabycia 100% udziałów (tj. 1000 udziałów) spółki „GN INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa Sp. z o.o. („Spółka”).

Załączniki: