Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2010 r. przedłożył Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczenie części zysku netto za 2009 rok na wypłatę dywidendy. Łączna wartość planowanej dywidendy wyniesie 3.392.718,40 zł tj. 10 gr na akcję.

Załączniki: