Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dnia 24 marca br. otrzymał informację z Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając na zlecenie Emitenta w dniu 23 marca br. dokonał transakcji sprzedaży 600.000 sztuk akcji UNIBEP S.A. za łączną kwotę 4.440.000 zł (tj. 7,40 zł/ za akcję).

Załączniki: