UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisał porozumienie z Zamawiającym o rozwiązaniu umowy dotyczącej budowy kompleksu apartamantowców w Soczi w Rosji.

Załączniki: