UNIBEP S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała prognozy finansowe Grupy UNIBEP na 2010 r. oraz podjęła decyzję o ich opublikowaniu.

Załączniki: