UNIBEP S.A. („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 20 stycznia br. do Spółki wpłynęło zawiadomienie z Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym Emitenta.

Załączniki: