UNIBEP S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia br. podpisał umowę dotyczącą nabycia od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 85% udziałów (tj. 25.500 udziałów) stanowiących 85% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o. („PRDiM”).

Załączniki: