Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok.

Załączniki: