Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta, UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, powzięła informację o podpisaniu z dniem 19 sierpnia 2021 r. przez konsorcjum ARGE Kernen Beinsteiner Straße, składające się z firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch-und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie (Zamawiający, Konsorcjum) umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kernen” w Kernen w Niemczech (Umowa).

Załączniki: