Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 października 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Nałęczowskiej w Warszawie (Umowa). Zamawiającym jest YIT Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Załączniki: