Inwestor: Heimdal Utbygginingsselskap AS

Budowę zakończono: luty 2012

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1 212 m2

Liczba budynków: 1 

Liczba mieszkań:  18

Liczba modułów: 33

Liczba kondygnacji: 3 / 4