Inwestor: Osiedle Młodych Sp. z o.o. w Warszawie

To interesujący i rozwojowy projekt mieszkaniowy realizowany dla Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Warszawie.

Charakterystyka obiektu

Liczba mieszkań: 129 szt.

Liczba lokali usługowych: 2 szt.

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7145,6 m2

Powierzchnia użytkowa usług: 189,5 m2

Liczba miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych: 167 szt.

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Liczba kondygnacji nadziemnych: 11