Estakada w m. Krasne

Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wykonawca: Konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI S.A, UNIBEP S.A., Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep), PEUiM Sp. z o.o. i Akcine Bendrove „Kauno Tiltai”

Termin realizacji: w budowie

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok - Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Zakres robót

- budowa najdłuższej na Podlasiu estakady w m. Krasne: belkowa 10-przęsłowa o konstrukcji stalowej zespolonej z żelbetową płytą pomostu (całkowita długość estakady w osi drogi 619,80 m b.)

- budowa dwóch przepustów i jednego przejścia zespolonego,

- wykonanie ścian oporowych na dojazdach do estakady,

- wykonanie murów oporowych,

- remont 4 szt. przepustów.