Przepust na DK16 - obręb Frącki

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: V - VI 2017

Nazwa zadania: Przebudowa przepustu na drodze krajowej nr 16 wraz z przebudową drogi krajowej nr 16 w m. Głęboki Bród w km 360+309 obręb Frącki

Zakres robót

Budowa przepustu stalowego fi 1200 mm dł. 18,39 m b. wraz z robotami towarzyszącymi