Obiekty inżynieryjne na drodze ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Wykonawca: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VII 2016 - XII 2017

Nazwa zadania: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd.

Zakres robót

Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych: 
- 8 obiektów mostowych
- 6 zbiorników