Obiekty inżynieryjne na odcinku Zabłudów – Nowosady

Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wykonawca: Konsorcjum firm PEUiM Sp. z o.o., UNIBEP S.A., TRAKCJA PRKiI S.A, i MAKSBUD Sp. z o.o.

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: w budowie

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Zakres robót

- budowa 9 przepustów z rur stalowych o średnicach od fi 800 do fi 1500mm,
- budowa mostu na rzece Rudnia oraz ścian oporowych.
- most o konstrukcji z blach falistych o wymiarach B=9,15 i H=1,94 m i długości 23,7 m b.