Obiekty inżynieryjne w m. Łomża

Zamawiający: Miasto Łomża

Wykonawca: Bik-Projekt Sp. z o.o.

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: III - XI 2018

Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową drogi woj. Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odc. dł. 1633 m od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy administracyjnej miasta.

Zakres robót

- Przepust na rzece Struga Lepacka – przedłużenie części przelotowej przepustu 

- Most i kładka na rzece Łomżyczka – przebudowa mostu i budowa kładki stalowej jednoprzęsłowej o rozpiętości teoretycznej 12 m