Przepusty w gm. Juchnowiec Kościelny

Zamawiający: Gmina Juchnowiec Kościelny

Wykonawca: PEUiM Sp. z o.o.

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: IV - IX 2018

Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B gr. miasta Białegostoku – Stanisławowo-Wojski na odcinku gr. miasta Białystok do drogi powiatowej nr 1487B w m. Niewodnica Nargilewska od km 0+000 do km 3+185 gm. Juchnowiec Kościelny

Zakres robót

Kompleksowe wykonanie dwóch przepustów stalowych