Przepust w m. Jeroniki

Zamawiający: Gmina Choroszcz

Wykonawca: UNIBEP S.A.

Podwykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VI - IX 2018

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz – Jeroniki – Łyski wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz

Zakres robót

Wykonanie przepustu w m. Jeroniki w km 2+300,5.