Przepust w m. Woronicze

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Wykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: VII - X 2018

Nazwa zadania: Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1291B w m. Woronicze (gm. Supraśl)

Zakres robót

Kompleksowa przebudowa przepustu na stalowy z blachy falistej o przekroju łukowo-kołowym B=2,2m i H=1,71 m dł. 16 m b.