Przejścia dla zwierząt w ramach rozbudowy ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku

Zamawiający: Miasto Białystok

Generalny wykonawca: Unibep SA

Wykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: w budowie

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW669) do węzła Porosły (DK8)- wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”

Zakres robót

Kompleksowe wykonanie przejścia dla zwierząt z prefabrykatów żelbetowych o wymiarach w świetle 3,50x1,50 m i długości 58 m b.