Kładka pieszo-rowerowa na rzece Supraśl

Zamawiający: Gmina Wasilków

Wykonawca: Budrex Sp. z o.o.

Termin realizacji: X 2018 - X 2019

Nazwa zadania: Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – kładka na rzece Supraśl

Zakres robót

Optymalizacja projektu i budowa kładki pieszo-rowerowej jednoprzęsłowej o rozpiętości teoretycznej 51 m b.