Kładka pieszo-rowerowa na trasie Białystok – Wasilków

Inwestor: Gmina Wasilków

Wykonawca: Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Nazwa realizacji: Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF – kładka na rzece Supraśl

Zakres robót: optymalizacja projektu i budowa kładki pieszo-rowerowej jednoprzęsłowej o rozpiętości teoretycznej 51mb.

Termin realizacji: X 2018 - X 2019

 
Zakres robót

optymalizacja projektu i budowa kładki pieszo-rowerowej jednoprzęsłowej o rozpiętości teoretycznej 51mb