Grupa Unibep

Domy na światowym poziomie

Oszczędne, ładne i niepowtarzalne — takie są budynki wielorodzinne wykonane w technologii modułowej produkowane przez Unihouse SA w Bielsku Podlaskim. Robią furorę w Norwegii, budowane są już także w Szwecji, Danii oraz Polsce. 

Nasze produkty spełniają światowe normy dotyczące ekologii, hałasu, szczelności — twierdzi Roman Jakubowski, członek zarządu  Unihouse SA.

Roczny potencjał produkcyjny Fabryki Domów Modułowych Unihouse, która znajduje się w Bielsku Podlaskim, wynosi ok. 2000 modułów. To jedna z największych firm europejskich w tej branży. Większość produkcji trafia obecnie na rynek norweski. Produkt jest na światowym poziomie — posiada norweskie aprobaty techniczne na realizację budynków w systemie modułowym i panelowym. Unihouse stawia też budynki w Szwecji i Danii.

W Norwegii Unihouse wybudował już bloki wielokondygnacyjne, w których jest ponad 2500 mieszkań, a ponad 600 mieszkań jest w trakcie realizacji. Inwestycje były prowadzone m.in. w Oslo, Stavanger, Alesund, Trondheim, ale także za kołem podbiegunowym — w Tromso.

Budynki wielorodzinne w technologii Unihouse mogą spełniać funkcje mieszkalne, ale także mogą być wykorzystane jako budynki użyteczności publicznej, m.in hotele, akademiki, przedszkola, szkoły, domy opieki itp. 

Silna grupa, poważny partner w biznesie

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od ponad 70 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez lata działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową. Biznes Grupy Kapitałowej Unibep zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach:

  • generalne wykonawstwo Unibep SA w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe), a także z budownictwem przemysłowym. Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.
  • generalne wykonawstwo za granicą (Białoruś, Ukraina; wcześniej również Rosja i Niemcy), głównie w zakresie budownictwa komercyjnego. Eksport usług budowlanych jest realizowany przez jednostkę dominującą Unibep SA oraz spółki i przedstawicielstwa obecne w krajach, gdzie prowadzona jest działalność.
  • działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, niebawem także w Gdańsku.
  • produkcja modułów drewnianych do budowy i montażu domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej na rynku skandynawskim (głównie w Norwegii i Szwecji). Inwestycje realizowane przez Unihouse SA w Bielsku Podlaskim.
  • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA. Od lipca 2015 roku Unibep SA jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty, wiadukty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność i skutecznie rozwija się. Unibep SA oraz wszystkie podmioty z nim związane to solidny i godny zaufania partner biznesowy. Firma z Bielska Podlaskiego zrealizowała wiele ambitnych obiektów budowlanych zarówno w Polsce, jak też za granicą.


Wiedza, pasja, zaufanie — te wartości przyświecają bielskiej spółce od kilkudziesięciu lat.

 

Budujemy nowoczesne drogi i mosty

Oddział Infrastruktury Unibep SA zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych i inżynieryjnych, łącznie z uzbrojeniem terenu. Oddział jest nowoczesną jednostką, posiadającą własne laboratorium drogowo-mostowe oraz bogatą bazę sprzętowo–transportową. Jest liderem wykonawstwa drogowego w regionie Polski północno–wschodniej oraz wysokiej klasy specjalistą w zakresie budownictwa mostowego o zasięgu ogólnopolskim.

Dotychczas drogowcy budowali głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Oddział jest także podwykonawcą dla takich firm, jak np. Astaldi czy Polaqua. Pod koniec 2015 roku, w kooperacji z PORR Infrastructure Polska Oddział Drogowy, Unibep wygrał przetarg na budowę fragmentu drogi ekspresowej S8 — od węzła Poręba (bez węzła) — do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, a w 2018 r. przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S61.

 

Unibep SA od lat jest obecny na eksportowych rynkach wschodnich (Białoruś, Ukraina i Federacja Rosyjska). Wybudowaliśmy tam kilka prestiżowych inwestycji, m.in. czterogwiazdkowy hotel Radisson Sas w Kaliningradzie wraz z kompleksem biurowo–usługowym, centrum usługowo–biznesowe „Airport City Sankt Petersburg” z czterogwiazdkowym hotelem Crowne Plaza w Sankt Petersburgu oraz otwarty, także czterogwiazdkowy, hotel „Victoria″ w Mińsku na Białorusi. Mamy podpisane umowy na realizację kolejnych kontraktów na Białorusi. Kilka z nich już realizujemy - inwestycje finansowane są przez polskie banki i ubezpieczone  w KUKE, co pozwala naszej firmie na bezpieczne wykonanie robót budowlanych. Podpisaliśmy także duży kontrakt na Ukrainie na realizację dużej galerii handlowej.

Poprzez Oddział Unihouse działamy również na rynkach skandynawskich. Nasze cechy takie jak: solidność, terminowość prowadzonych prac i wysoka jakość produkcji zostały dostrzeżone również na naszych rynkach eksportowych. Dzięki temu posiadamy samodzielną pozycję rynkową w Rosji i na Białorusi.

 

Budujemy nowoczesne drogi i mosty

Oddział Infrastruktury Unibep SA zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych łącznie z uzbrojeniem terenu oraz wykonawstwem robót inżynieryjnych.

Oddział jest nowoczesną jednostką, posiadającą własne laboratorium drogowo-mostowe oraz bogatą bazę sprzętowo–transportową. Jest liderem wykonawstwa drogowego w regionie Polski północno–wschodniej.

Dotychczas drogowcy budowali głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W konsorcjum z PORR SA był wykonawcą budowy drogi ekspresowej S8 — od węzła Poręba (bez węzła) — do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. 

 

Specjaliści od mostów i przepraw

Wysoka jakość oraz terminowość wykonywanych robót — tak w skrócie można scharakteryzować działalność Budrex Sp. z o.o., firmy, która buduje mosty i przebudowuje obiekty inżynierskie w obrębie dróg. Od 1 lipca 2015 roku właścicielem spółki jest Unibep SA.

Trzon firmy z Białegostoku stanowi młoda, wykształcona kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Spółka współpracuje z wieloma dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi polskimi i międzynarodowymi, realizuje inwestycje na ternie niemal całej Polski. Budowała mosty i wiadukty m. in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Powiatowego Zarząd Dróg w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego SA, Budimex SA, Mostostalu Warszawa SA, Eurovii czy Strabag Sp. z o.o.

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem wysokiej jakości, posiada też laboratorium, które wykonuje badania betonów i gruntu. Celem lepszego zaspokojenia stale rosnących oczekiwań i wymagań klientów w zakresie jakości świadczonych usług, sprawności obsługi i terminowości realizacji firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

W 2015 r. Spółka Budrex-Kobi weszła w skład Grupy Unibep. W połączeniu z Oddziałem Drogowym Unibep jest w stanie realizować coraz ambitniejsze zadania drogowo-mostowe.

Unidevelopment — deweloper z certyfikatem

Unidevelopment SA jest deweloperem o wieloletnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego. Działa na terenie Warszawy, Poznania, Radomia oraz Bielska Podlaskiego. Firma posiada również doświadczenie w realizacji powierzchni komercyjnych. Spółka należy do Grupy UNIBEP notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Unidevelopment S.A. jest obecnie drugą, najbardziej rentowną spółką spośród deweloperów mieszkaniowych z rynku kapitałowego, biorąc pod uwagę marżę brutto ze sprzedaży w I-III kw. 2018 roku.

Jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Kapituła PZPB (Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa) przyznała po raz kolejny firmie prestiżowy Certyfikat Dewelopera. Otrzymują go rzetelne i wiarygodne spółki działające na krajowym rynku nieruchomości.

 

Unia europejska