Zysk ok. 30,5 mln zł (w ub. roku – 20,4 mln zł) przy sprzedaży 1,175 mld zł (w ub. roku 1,197 mld zł) – takie są wstępnie wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Taka informacja została dziś opublikowana w raporcie giełdowym naszej spółki.

„W ocenie spółki na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w dwóch segmentach operacyjnych – budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze Grupy Kapitałowej Unibep” – możemy przeczytać w komunikacie TUTAJ

Publikacja raportu za III kwartały 2020 r. została zaplanowana na 30 listopada 2020 r.