Trzy kwartały 2019 r. Gru­pa Kapitałowa Unibep zamknęła sprzedażą na poziomie ok. 1,2 mld zł i wynikiem netto w wy­sokości ok. 20,4 mln zł.

Wynik Grupy Unibep jest znacznie lepszy niż w po­przednich kwartałach 2019 r., co jest związane z rosnącymi zyskami Uni­development SA, a także z dobrymi wynikami Uni­bep SA. Jest to zgodne z przewidywaniami za­rządu spółki – napisał w komentarzu do raportu za III kwartał 2019 r. Grupy Unibep Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA . - Pragnę poinformować, że w części budowlano-infra­strukturalnej posiadamy portfel zleceń w wysokości ok. 1,8 mld zł (w tym na IV kwartał 2019 r. jest to ponad 400 mln zł). Od początku III kwartału 2019 r. podpisaliśmy kontrakty na kwotę ok. 600 mln zł. Obecnie pracujemy głównie nad pozyskaniem zleceń na rok 2020 i lata ko­lejne. Naszym celem jest zbudowanie bezpiecznego i zdywersyfikowanego portfela zleceń, który pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału całej Grupy Unibep.

Cały raport TUTAJ