W I półroczu 2019 r. Grupa Kapitałowa Unibep osią­gnęła sprzedaż na poziomie ok. 724 mln zł (-11 proc. rok do roku) i zakończyła wynikiem w wysokość ok. 7,1 mln zł (-71 proc. rok do roku). Chcę podkreślić, że za­równo sprzedaż, jak też zysk netto Grupy jest zgodny z przewidywaniami zarządu.

Spadek zysku netto na­leży tłumaczyć głównie porównaniem tegoroczne­go do ubiegłorocznego wyniku Unidevelopment SA w tym samym okresie. Przypomnę, że nasz deweloper w pierwszym półroczu 2018 r. przekazał do użytku więk­szość mieszkań i lokali. Obecnie Unidevelopment SA rozpocznie przekazywanie większości mieszkań i lokali w prowadzonych inwestycjach dopiero w II półroczu 2019 r., co niewątpliwie będzie miało wpływ na wynik i spółki, i całej Grupy.

Bieżący rok będzie bardzo wymagający dla branży budowlanej. Dlatego wnikliwie obserwujemy rynek i zmiany na nim zachodzące, a także z wielką uwagą monitorujemy każdy projekt, analizujemy go m.in. pod kątem płyn­ności.

Bez zmian pozostają nasze cele na 2019 r. – bez­względnie terminowa realizacja wszystkich kontrak­tów, przy jednoczesnym dbaniu o najwyższą jakość. Każdego dnia pamiętamy także o pilnowaniu stabil­ności finansowej naszego przedsiębiorstwa. Jest to dla nas priorytet.

Raport za I półrocze 2019 r. - tutaj