21 lutego miało miejsce uroczyste spotkanie Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz firm współpracujących przy budowie nowej hali produkcyjnej Fresenius Kabi. Gościem specjalnym był Zbigniew Burzyński, Prezydent Miasta Kutno.

Zawieszenie wiechy to wyjątkowy moment. Stan surowy budynku jest ukończony, rozpoczęto etap montażu instalacji oraz pierwszych elementów wyposażenia.

- Budowa nowej hali to kolejny etap rozwoju firmy Fresenius Kabi. W najbliższej przyszłości planujemy kolejne budynki i budowle, które stworzą w Kutnie kompleks produkcyjno-magazynowy na miarę XXI wieku – powiedział podczas uroczystości Krzysztof Strękowski, Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych w Kutnie.

Fresenius Kabi to międzynarodowy koncern, światowy lider w dziedzinie żywienia klinicznego i płynoterapii oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. W Polsce działa od ponad 20 lat.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego polegająca na zaprojektowaniu i budowie I etapu hali produkcyjno-magazynowej z wykonaniem drogi pożarowej przy obiekcie. Czas realizacji inwestycji przewidziano na 12 miesięcy.

Na zdjęciu: Krzysztof Strękowski podczas przemówienia