Dla mediów

Nowy rok przyniósł zmiany w zarządzie Unibep SA - jest on czteroosobowy. Ale to nie jedyna zmiana w zarządach spółek w Grupie Unibep.

Nowym członkiem zarządu Unibep SA jest Adam Poliński, który kierował Oddziałem Infrastruktury Unibep SA.

Adam Poliński urodził się w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego. W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.  W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep S.A., a także członek Rady Nadzorczej Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki. Tę funkcję objął od nowego roku.

Zarząd Unibep SA jest obecnie czteroosobowy: prezesem zarządu jest Leszek Gołąbiecki, wiceprezesami zarządu: Sławomir Kiszycki i Krzysztof Mikołajczyk oraz Adam Poliński.  

Zmienił się także zarząd Unihouse SA, jest trzyosobowy. Od nowego roku prezesem zarządu jest Marcin Gołębiewski. Nowy prezes Unihouse SA urodził się w  1981 roku. Jest magistrem inżynierem budownictwa. Od zakończenia studiów, czyli od 2006 roku, związany z  Unihouse Oddział Unibep. Był majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót montażowych i kierownikiem kontraktu na budowach w  Polsce i  Norwegii. Sprawuje nadzór wykonawczy i  finansowy nad projektami prowadzonymi w  Skandynawii. W  listopadzie 2019 roku objął stanowisko Członka Zarządu Unihouse SA. Od nowego roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Unihouse SA.

Od nowego roku wiceprezesem Unihouse SA jest Sławomir Kiszycki, zaś członkiem zarządu Roman Jakubowski.

Od 1 stycznia 2021 roku Ewa Przeździecka piastuje stanowisko wiceprezesa zarządu Unidevelopment SA. Wcześniej była członkiem zarządu tej spółki.

Ewa Przeździecka z Unidevelopment SA  związana jest od początku powstania spółki w 2008 roku, a z Grupą Unibep od 2004 r.  Posiada duże doświadczenie w marketingu dóbr inwestycyjnych. Od 7 lat zarządza pionem sprzedaży i marketingu. Przed rozpoczęciem kariery na rynku nieruchomości pracowała w branży telekomunikacyjnej m.in. dla koncernu Siemens.  Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka wypraw w nieznane, literatury podróżniczej i fotografii przyrodniczej.

Życzymy wszystkim radosnych, zdrowych, rodzinnych i pozytywnie refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia. A nowy 2021 rok niech będzie dobrym czasem na spełnienie swoich celów osobistych i biznesowych.

Życzy Grupa Unibep

Jednocześnie informujemy, że w Wigilię 24 grudnia nie pracujemy. Wszystki zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w poniedziałek, 28 grudnia 2020 r.

Grupa Unibep za III kwartały 2020 r. wypracowała 30,6 mln zł zysku netto, co jest wynikiem lepszym rok do roku o ok. 50 proc. Taki wynik został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld zł, czyli porównywalnym z 2019 r. (różnica to ok. 2 proc.) W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2 mld zł (w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r.). Taki poziom zamówień zapewnia całej Grupie Unibep efektywną pracę w przyszłym roku - napisał w liście do akcjonariuszy Leszek Marek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA. 

Zysk ok. 30,5 mln zł (w ub. roku – 20,4 mln zł) przy sprzedaży 1,175 mld zł (w ub. roku 1,197 mld zł) – takie są wstępnie wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Unibep za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Taka informacja została dziś opublikowana w raporcie giełdowym naszej spółki.

Z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że w ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z 8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach na budowach w Polsce. W branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

W poniedziałek, 19 października 2020 r. konsorcjum firm: Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Członek Konsorcjum) podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie”. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

Unia europejska