Dla mediów

2 lutego 2021 r. otrzymaliśmy informację, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę  PORR S.A. i Unibep S.A. na realizację inwestycji pod nazwą: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) jako najkorzystniejszą. 
Cena oferty złożonej przez ww. konsorcjum wynosi ok. 329,8 mln zł netto, tj. ok. 405,6 mln zł brutto. Cena złożonej oferty mieści się w budżecie GDDKiA. Termin realizacji Inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych).
Jak informowaliśmy w raporcie giełdowym - w  przypadku braku zasadnych odwołań ze strony innych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty konsorcjum, w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie zawarta umowa na wykonanie inwestycji. Warto dodać, że na rozstrzygnięcie przetargu trzeba było czekać - było jedno odwołanie, które trafiło do Krajowej Izby Odwoławcza. Zostało oddalone. 

Na odcinku Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód zaplanowany został m.in. węzeł Białystok Zachód łączący dwie drogi ekspresowe - planowaną S19 z istniejącą S8. Zadanie obejmować będzie też budowę 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok - Ełk. - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. - Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każda stronę (z rezerwą terenu pod trzeci pas). Rodzaj konstrukcji nawierzchni zależny jest od wyboru wykonawcy. Długość odcinka to prawie 11 kilometrów.

Droga zostanie zrealizowana w systemie "Projektuj i buduj". Podpisanie umowy zaplanowano w pierwszym kwartale tego roku. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na III kw. 2022 r., a budowa na lata 2022-2024.

To kolejny duży kontrakt, który będzie realizował Oddział Infrastruktury Unibep SA. Przypominamy, że w piątek, 29 stycznia 2021 r. Unibep SA podpisał umowę na realizację odcinka S 19 Ploski-Haćki. 

- Jesteśmy dumni, że będziemy realizować odcinek Ploski – Haćki na drodze ekspresowej S19. Razem z naszymi konsorcjantami: firmą Budrex, która należy do Grupy Unibep, oraz Value Engineering jesteśmy przygotowani, by inwestycję wykonać w terminie i w dobrej jakości – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Życzymy wszystkim radosnych, zdrowych, rodzinnych i pozytywnie refleksyjnych Świąt Bożego Narodzenia. A nowy 2021 rok niech będzie dobrym czasem na spełnienie swoich celów osobistych i biznesowych.

Życzy Grupa Unibep

Jednocześnie informujemy, że w Wigilię 24 grudnia nie pracujemy. Wszystki zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w poniedziałek, 28 grudnia 2020 r.

Cieszy nas, że dwie polskie firmy będą realizować ważną inwestycję drogową w województwie lubelskim – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA, w czasie uroczystego podpisania umowy na rozbudowę ostatniego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 - od Biłgoraja do granicy województwa.

Unia europejska