Wschodni Klaster Budowlany jest zrzeszeniem ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. UNIBEP SA należy do Klastra niemal od początku jego powstania.

Głównym celem jest wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo–badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko–mazurskiego oraz lubelskiego.

Członkami klastra są między innymi takie firmy, jak: Unibep, Budrem, Kombinat Budowlany, Ekosystem, Palisander, Ferrox, Unicell Polska, System KAN–therm, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Białostocki, Park Naukowo–Technologiczny w Ełku, czy też Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii.

We wrześniu 2015 roku Wschodni Klaster Budowlany otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego, który nadawany jest przez Ministra Gospodarki jedynie elitarnej grupie klastrów, które swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności regionów, a tym samym całej gospodarki.


www.budowlanyklaster.pl