Głównym celem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest  poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Unibep SA należy do Porozumienia od 5 lutego 2015 roku. To nieformalne stowarzyszenie propaguje kulturę bezpieczeństwa, uświadamia zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji przyczynia się do wyeliminowania ryzyka.

Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 120 śmiertelnych wypadków (2008 r. — 127 osób, 2009 r. — 117 osób, 2010 r. — 112 osób), a to oznacza, że co trzy dni ginie człowiek. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak kwalifikacji pracowników budowlanych, nieprzestrzeganie zasad BHP oraz niedoskonały system zabezpieczeń. Najczęstsze zdarzenia to upadki z wysokości, uderzenia spadającym przedmiotem lub przygniecenia. Najniebezpieczniejsza jest praca na dachach, rusztowaniach, a także w głębokich wykopach. Co druga ofiara śmiertelna na budowie to pracownik ze stażem pracy, nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Nadrzędnym celem Porozumienia nie jest zredukowanie wypadków śmiertelnych w branży budowlanej, ale ich całkowite wyeliminowanie, bowiem nie ma liczby wypadków, na którą ktokolwiek może się zgodzić. Hasłem przewodnim tej kampanii jest „Zero wypadków”.

Aby osiągnąć ten cel, w ramach Porozumienia opracowano szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny BHP na place budów sygnatariuszy. Działania te rozłożone są na wiele lat i wiążą się nie tylko ze zmianami organizacyjnymi, ale także ze zmianą mentalności przyzwyczajeń pracowników i społeczeństwa. 

Porozumienie zwiększa szanse osiągnięcia znaczącej poprawy w zakresie BHP w skali całej branży, bo chce się dzielić z innymi firmami naszym doświadczeniem, wiedzą i wynikami. Od jednolitych, jasnych i egzekwowanych zasad BHP nie ma bowiem odwołania. W ostatecznym rozrachunku stawką jest przecież ludzkie życie.


www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Standardy BHP